.
j:t
pracownia
architektoniczna
Oferta:

Konsulting projektowy i architektoniczna obsługa inwestycji

Przestrzenne studium strategii inwestycyjnej i opłacalności (feasibility study);
Analiza chłonności terenu na podstawie wyników feasibility study;
Projekt programu funkcjonalnego dla inwestycji w zadanej przestrzeni;
Określenie wskaźników efektywności ekonomicznej inwestycji;
Określenie standardów jakościowych dla inwestycji zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju;
Zestawienie założeń inwestycyjnych istotnych dla polityki społecznej odpowiedzialności inwestora i jego wkładu w budowę kapitału zaufania społecznego;
Identyfikacja stylistyczna obiektu jako całości;
Identyfikacja stylistyczna wnętrz.

Konsulting architektoniczny dla inwestycji prywatnych

Obiektywne i racjonalne określenie potencjału terenu / obiektu, wskazanie zagrożeń i szans dla inwestycji wynikających z uwarunkowań przestrzennych, formalnych i środowiskowych (przestrzenne feasibility study);
Symulacja najlepszego wykorzystania terenu / obiektu na podstawie wyników feasibility study;
Projekt programu funkcjonalnego dla terenu lub obiektu na podstawie audytu indywidualnych preferencji i potrzeb inwestora;
Określenie standardów jakościowych i przestrzennych dla obiektu;
Personalizacja przestrzenna, tzn.: zestawienie rozwiązań najlepiej odpowiadających stylowi życia użytkowników, ich preferencji indywidualnych i wzajemnych relacji w projektowanej przestrzeni;
Personalizacja kolorystyczna, tzn.: nadanie przestrzeniom indywidualnym kolorystyki dedykowanej dla konkretnego użytkownika oraz kolorystyczna kompozycja dla przestrzeni wspólnych;
Identyfikacja wizualna przestrzeni jako osobistej wizytówki użytkownika

Przygotowanie dokumentów do procedowania formalności

Warunki zabudowy;
Pozwolenia na budowę;
Legalizacja robót budowlanych;

Zintegrowany proces projektowania

Prowadzenie procesu projektowania zintegrowanego.
Obliczenia efektywności energetycznej budynku,
Obliczenia wskaźnika frsi wilgotności elementów budynku.
Analiza projektu pod kątem spełnienia zasad zrównoważonego rozwoju systemem oceny SBMethod.

Dostarczenie wysokiej jakości dokumentacji technicznej

Program użytkowy;
Projekt koncepcyjny z ustaleniem założeń inwestycyjnych i projektowych;
Projekt budowlany;
Projekt wykonawczy;
Projaranżacji wnętrz;
Projekt przetargowy;
Kontraktowanie;
Wytyczne dla budowy.

Obsługa poprojektowa

Konsultacje na etapie użytkowania;
Zmiana sposobu użytkowania;
Zmiany stylistyczne;
Zmiany aranżacyjne.

Strona macierzysta